TOZBOYA KULLANIMINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
1.Yüzey krater oluşumu
Nedenleri Çözümleri
Yetersiz ön işlem (yağ kimyasal kalıntıları) Ön işlemi kontrol edin,tedarikçi
firmadan bilgi alınmalı.
Silikon yağı ile kirlenme Silikonsuz temizlik malzemeleri
kullanılmalı.
Boyanan parçanın nemli olması. Kurutma süresi ya da sıcaklığı
artırılmalı
Farklı bir toz boya ile kirlenme. Renk ve cins değişiminde ekipmanlar
mutlaka temizlenmeli,fırın içindeki
taşıyıcı hava kontrol edilmeli
Geri iyonlaşma etkisi. Topraklama kontrol edilmeli,
mümkünse tribo tabanca kullanılmalı.
2.Yüzey iğne deliklerinin oluşması
Nedenleri Çözümleri
Toz boyanın nem oranının yüksek olması Depolama sıcaklığı kontrol edilmeli,
ürün etiketinde belirtilen
koşullarda depolanmalı.
Uyuşmayan başka toz boya ile kirlenme Renk ve cins değişiminde ekipmanlar
mutlaka temizlenmeli.
Boya içinde bulunan gazın çıkması Film kalınlığı düşürülmeli.
3.Çerçeve etkisi (parçanın köşelerinde yüksek
film kalınlığının oluşması)
Nedenleri Çözümleri
Yüksek voltaj Voltajı çalıştırdığınız parçaya
uygun hale getirin.
Tabanca konumunun uygun olmaması Tabancanın malzemeye olan uzaklığı
optizme edilmeli.
Film kalınlığının homojen olmaması Tabanca konumu ve besleme uygun
hale getirilmeli.
Sıkışmış yada nemlenmiş boya Hava basıncı yükseltilmeli ve elle
karıştırışmalı.Basınçlı
havanın nemi kontrol edilmeli.
4.Boyanın yüzeye yapışmaması
Nedenleri Çözümleri
Yağ,su,yüzey işlem ve kimyasal kalıntıları Parça yüzeyi boyama işleminden
önce kontrol edilmeli ve temizlenmeli.
Film kalınlığının fazla olması ve parçanın
köşelerinden boyanın akması
Çalışma koşulları kontrol edilmeli.
Film kalınlığı azaltılmalı.
5.Yüzeyde portakallı görüntü oluşumu
Nedenleri Çözümleri
Film kalınlığının fazla yada az olması. Çalışma koşulları kontrol edilmeli.
Fırının ısınmasının uzun sürmesi Fırın sıcaklığı yükseltilmeli
Yüksek voltaj Voltajı çalıştırdığınız parçaya
uygun hale getirin.
Geri iyonlaşma *Topraklamalar kontrol edilmeli
*Tabancanın malzemeye olan
uzaklığı artırılmalı.
Uyuşmayan başka toz boya ile kirlenme Renk ve cins değişiminde ekipmanlar
mutlaka temizlenmeli.
6.Boya rengi ya da parlaklığın farklı çıkması.
Nedenleri Çözümleri
Film kalınlığının değişiklik göstermesi Film kalınlığını her nokta için
eşitlemeye çalışılmalı
Boya fırınlama koşullarının değişkenlik göstermesi Fırın çalışması optimiz edilmeli.
Toz boyanın farklı bir toz boya ile karışması. Boya rengi ve cinsi değişiminde
ekipmanlar yeterli temizlenmeli
Yağ,su,yüzey işlem ve kimyasal kalıntıları Parça yüzeyi boyama işleminden önce
kontrol edilmeli ve temizlenmeli
7.Film üzerinde puslanma (Boya filmi üzerinde
sisli ve buğulu görünüm)
Nedenleri Çözümleri
Toz boyanın farklı bir toz boya ile karışması Boya rengi ve cinsi değişiminde
ekipmanlar yeterli temizlenmeli
Yağ,su,yüzey işlem ve kimyasal kalıntıları Parça yüzeyi boyama işleminden önce
kontrol edilmeli ve temizlenmeli
Katkı malzemelerinin kusması Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol edilip,
sıcaklık veya zaman yükseltilmeli.
8.Mekanik ve kimyasal dayanımın düşük olması.
Nedenleri Çözümleri
Boya kürlenmesinin yeterli olmaması Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol edilmeli.
Yetersiz ön işlem(yağ ve kimyasal kalıntıları) Ön işlemi kontrol edin,tedarikçi
firmadan bilgi alınmalı.
Film kalınlığının fazla yada az olması Tabanca ayarlanarak film kalınlığı
ayarlanmalı.
9.Korozyon dayanımının yeterli olmaması
Nedenleri Çözümleri
Yetersiz ön işlem(yağ ve kimyasal kalıntıları) Ön işlemi kontrol edin,tedarikçi
firmadan bilgi alınmalı.
Boya kürlenmesinin yeterli olmaması Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol edilip,
sıcaklık veya zaman yükseltilmeli.
Uygun toz boyanın seçilmemesi Üreticiye başvurun
10.Boyanın çizilme direncinin zayıf olması
Nedenleri Çözümleri
Boya kürlenmesinin yeterli olmaması Fırın sıcaklığı ve süresi
kontrol edilmeli.